Hoe vraag ik een toelage op papier aan?

Je aanvraagformulier

Naar boven

Zo dien je je aanvraag in


Stel je aanvraagdossier samen

Om een toelage aan te vragen, stel je een dossier samen met de volgende documenten:

 • 1 formulier ‘De aanvrager’
 • Per leerling: een formulier ‘Voor een leerling in het kleuter- of lager onderwijs’ of 'Voor een leerling in het secundair onderwijs of in het hoger beroepsonderwijs verpleegkunde (vroegere 4de graad of A2)'
 • Een aparte fiche ‘Voor een leerling in leertijd bij Syntra’
 • Per student in het hoger onderwijs: een fiche ‘Voor een student aan een hogeschool of universiteit’

Als je voor verschillende leerlingen of studenten een aanvraag indient, hoef je het formulier ‘De aanvrager’ maar 1 keer te bezorgen.

Tip: Vul alle vakken volledig in. Anders moet de afdeling School- en Studietoelagen de ontbrekende informatie achteraf opvragen, en dat vertraagt de afhandeling van je dossier.

Dien je aanvraagdossier in


In een of meerdere keren

 • Probeer alle formulieren in 1 keer op te sturen. Dan krijg je je toelage het snelst uitbetaald.
 • Het is ook mogelijk om de verschillende formulieren of bijlagen op verschillende tijdstippen in te dienen.

Let op: Verstuur je aanvraagdossier uiterlijk op 1 juni 2016 (de poststempel geldt als bewijs). Aanvragen die je na die datum opstuurt, worden niet meer onderzocht.

Waar indienen?

Je stuurt je dossier naar:

Afdeling School- en Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Bevestiging: je aanvraag is aangekomen

Nadat je het aanvraagdossier hebt ingediend, krijg je een brief met de bevestiging dat je aanvraag op de afdeling School- en Studietoelagen is aangekomen.

Naar boven

Wat met de bijlagen?


Welke bijlagen moet ik toevoegen?

In een aantal gevallen moet je bijlagen toevoegen aan je aanvraag:

 • Als iemand binnen je leefeenheid in 2013 alimentatiegeld heeft ontvangen: een fotokopie van alle relevante rekeninguittreksels
 • Als je leefeenheid een leefloon, een niet-belastbare beurs of een inkomen in het buitenland of bij een Europese of andere internationale instelling verworven heeft in 2013: de attesten van de inkomsten
 • Als de leerling of student op internaat is, of een studentenkamer huurt, in verband met de hogere toelage voor kotstudenten: een attest van het internaat of een kopie van het huurcontract van de studentenkamer
 • Als je gehuwd, zelfstandig of alleenstaand student of leerling bent: afhankelijk van je situatie moet je verschillende documenten bijvoegen. Bel 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid

 • Als het gezinshoofd of de partner in 2013 eigenaar was van gebouwen of gronden in Wallonië of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naast de woning die het gezinshoofd of de partner bewoont: het aanslagbiljet onroerende voorheffing
 • Als je in het buitenland of in de Franse of Duitstalige Gemeenschap lessen volgt: een inschrijvingsattest, programma en lessenrooster

Alleen documenten in het Nederlands, Frans, Duits of Engels

Alle documenten die je toestuurt, moeten opgesteld zijn in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.
Is je document opgesteld in een andere taal, dan stuur je een beëdigde vertaling op.

Kan ik bijlagen later opsturen?

Ook na je aanvraag kan je nog bijlagen insturen:

Afdeling School- en Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Vermeld op de bijlagen je rijksregisternummer en het school- of academiejaar.

Probeer je aanvraag meteen volledig in te dienen. Dan krijg je de toelage het snelst uitbetaald.

Bezorg de ontbrekende informatie vóór 31 december 2016. Anders behandelt de afdeling School- en Studietoelagen je dossier niet meer.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Documenten en publicaties

Website