Hoe vraag ik een toelage op papier aan?

Je aanvraagformulier

Wil je voor meer leerlingen of studenten een aanvraag doen? Voeg dan een lijst met hun gegevens toe of print de bijlage:Bijlage aanvraagformulier studietoelagen 16-17 extra personen (pdf, 1 p.) (119 kB)

Naar boven

Zo dien je je aanvraag in


Eén formulier per gezin

Om een toelage aan te vragen, vul je het aanvraagformulier in.

Tip: Vul alle vakken volledig in. Anders moet de afdeling School- en Studietoelagen de ontbrekende informatie achteraf opvragen, en dat vertraagt de afhandeling van je dossier.

Dien je aanvraagdossier in


In een of meerdere keren

  • Probeer alle documenten voor je aanvraag in 1 keer op te sturen. Dan krijg je je toelage het snelst uitbetaald.
  • Het is ook mogelijk om de verschillende documenten of bijlagen op verschillende tijdstippen in te dienen.

Let op: Verstuur je aanvraagdossier uiterlijk op 1 juni 2017 (de poststempel geldt als bewijs). Aanvragen die je na die datum opstuurt, worden niet meer onderzocht.

Waar indienen?

Je stuurt je dossier naar:

Afdeling School- en Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Bevestiging: je aanvraag is aangekomen

Nadat je het aanvraagdossier hebt ingediend, krijg je een brief met de bevestiging dat je aanvraag op de afdeling School- en Studietoelagen is aangekomen.

Naar boven

Wat met de bijlagen?


Welke bijlagen moet ik toevoegen?

In een aantal gevallen moet je bijlagen toevoegen aan je aanvraag:

  • Als iemand binnen je leefeenheid in 2014 alimentatiegeld heeft ontvangen: een fotokopie van alle relevante rekeninguittreksels
  • Als je leefeenheid een leefloon of een inkomen in het buitenland of bij een Europese of andere internationale instelling verworven heeft in 2014: de attesten van de inkomsten
  • Als de leerling of student op internaat is, of een studentenkamer huurt, in verband met de hogere toelage voor kotstudenten: een attest van het internaat of een kopie van het huurcontract van de studentenkamer
  • Als je gehuwd, zelfstandig of alleenstaand student of leerling bent: afhankelijk van je situatie moet je verschillende documenten bijvoegen. Bel 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid

  • Als je in het buitenland of in de Franse of Duitstalige Gemeenschap lessen volgt: een inschrijvingsattest, programma en lessenrooster

Alleen documenten in het Nederlands, Frans, Duits of Engels

Alle documenten die je toestuurt, moeten opgesteld zijn in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.
Is je document opgesteld in een andere taal, dan stuur je een beëdigde vertaling op.

Kan ik bijlagen later opsturen?

Ook na je aanvraag kan je nog bijlagen insturen:

Afdeling School- en Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Vermeld op de bijlagen je rijksregisternummer en het school- of academiejaar.

Probeer je aanvraag meteen volledig in te dienen. Dan krijg je de toelage het snelst uitbetaald.

Bezorg de ontbrekende informatie vóór 31 december 2017. Anders behandelt de afdeling School- en Studietoelagen je dossier niet meer.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Documenten en publicaties