50 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten in Brussel en Vlaanderen


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 10 november 2017


Tijdens de maanden september en oktober 2017 is er iets meer dan 50 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs. Bijna 19 miljoen euro gaat naar grote scholenbouwprojecten. Ruim 31 miljoen euro, gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken met het oog op de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium. Met deze subsidies zet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits volop de vernieuwings- en moderniseringsbeweging van de schoolgebouwen in Vlaanderen voort.

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kent subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs). Er zijn verschillende subsidieprocedures afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken. Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken in scholen werd er in september en oktober 2017 voor 18,9 miljoen euro aan subsidies vastgelegd ten voordele van verschillende schoolbesturen. Zo krijgt bijvoorbeeld de stedelijke basisschool in Stasegem (Harelbeke) 3,7 miljoen euro subsidie voor een passief-nieuwbouw en krijgt de vrije basisschool Bais Chinuch in Antwerpen 1,9 miljoen euro subsidie om een magazijn en atelier om te bouwen zodat die ook als schoolgebouwen dienst kunnen doen.

Voor de aanvragen die voortvloeien uit de verschillende uitzonderingsprocedures, zoals werken ten gevolge van overmacht, zeer dringende ingrepen, kleinere bouwwerken via de verkorte procedure is er ruim 31 miljoen euro vastgelegd.

Tabel bedrag per type procedure

Type procedure

Bedrag
Standaardprocedure (grotere dossiers) 18 974 386 euro
Uitzonderingsprocedures 19 156 274 euro
Verkorte procedure (beperkt subsidiebedrag) 12 374 714 euro
Totaal vastgelegde schoolbouwsubsidies
september en oktober 2017
50 505 374 euro

Tabel bedrag per provincie

Provincie

Bedrag

Antwerpen

16 739 617 euro

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4 105 678 euro    

Limburg

4 107 568 euro    

Oost-Vlaanderen

8 663 606 euro    

Vlaams-Brabant

5 676 703 euro    

West-Vlaanderen

11 212 202 euro  

Totaal vastgelegde schoolbouwsubsidies
september en oktober 2017

50 505 374 euro  

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ”De inhaalbeweging voor de vernieuwing en modernisering van schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel wordt volop verder gezet. In verschillende steden en gemeenten heb ik sinds de start van dit schooljaar (2017-2018) totaal nieuwe of grondig vernieuwde scholen mogen openen of het startschot mogen geven van unieke schoolbouwprojecten. In september en oktober 2017 alleen al heeft AGION 50 miljoen euro aan subsidies toegekend voor schoolbouwprojecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs. In 2017 werd op die manier ondertussen al voor 167 miljoen euro aan schoolbouwsubsidies goedgekeurd. Nog nooit waren de investeringen in scholenbouw zo hoog en nog nooit werden er zoveel nieuwe scholen gebouwd, grondig vernieuwd of uitgebreid. Deze schoolbouwactiviteiten zijn van groot belang voor de vele leerlingen en voor de leraren die dagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs werken.”

pdf bestandOverzicht van de scholen met een AGION-schoolsubsidie hoger dan 10.000 euro - september-oktober 2017 (pdf, 14 p.) (118 kB)