Aan de slag met beelden in je klas

  • 20 maart 2017

Wil jij foto’s, films, cartoons, schilderijen niet alleen ter illustratie van teksten gebruiken, maar als onderwerp om kritisch te bekijken? Om de betekenis ervan te lezen, er zelf betekenis aan te geven of om ermee te communiceren?

Lees er alles over in de mediawegwijzer ‘Beelden lezen en schrijven’ die het Kenniscentrum Mediawijs ontwikkelde in opdracht van het ministerie van Onderwijs.

Een interactieve video brengt in beeld waarom beeldtaal belangrijk is en hoe je er in de klas mee aan de slag kan.