Aanbevelingen onderwijsinspectie in Onderwijsspiegel 2017

  • 25 april 2017

De onderwijsinspectie stelde op 25 april 2017 haar jaarlijkse rapport voor: de Onderwijsspiegel 2017. Je leest er de bevindingen van de onderwijsinspectie tijdens haar doorlichtingen, onderzoeken en andere opdrachten in het schooljaar 2015-2016.

Deel 1 bevat de resultaten van de doorlichtingen van het schooljaar 2015-2016. Globaal krijgt 50 % van de doorgelichte scholen of centra een gunstig advies, 46 % een beperkt gunstig advies en 4 % een ongunstig advies. De kwaliteitszorg binnen scholen dringt dus nog niet altijd voldoende door tot op de klasvloer.

Deel 2 zet enkele onderzoeken in de kijker:

  • Frans in het basisonderwijs: in ongeveer de helft van de scholen ligt het accent onvoldoende op de communicatieve vaardigheden en zijn woordenschat en grammatica eerder een doel op zich.
  • De pool moderne vreemde talen in de 3de graad so: scholen legden al een hele weg af op het vlak van de implementatie van de eindtermen moderne talen in de 3de graad so, maar het blijft een uitdaging om een taaloverschrijdende poolvisie voor de specifieke eindtermen uit te werken.
  • Scholen voor leerlingen met een visuele of auditieve beperking bieden dankzij een brede en verfijnde beeldvorming een aanbod op maat aan de leerlingen.

Deel 3 geeft een overzicht van de andere opdrachten van de onderwijsinspectie en zoomt in op het CLIL-onderzoek, het verkennend onderzoek naar de implementatie van het M-decreet en de tijdelijke projecten dko.

Deel 4 werpt een blik op de toekomst van de onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie geeft nu haar vernieuwde toezicht vorm op basis van het referentiekader voor Onderwijskwaliteit (OK).

De rode draad: waar scholen, lerarenteams en andere betrokkenen samen enthousiast aan de slag gaan, leidt dat tot verbetering van de onderwijskwaliteit tot op de klasvloer. De onderwijsinspectie hoopt dat het referentiekader voor Onderwijskwaliteit (OK) bijdraagt tot een doelgerichte samenwerking tussen de verschillende onderwijsactoren.

pdf bestandOnderwijsspiegel 2017 (pdf, 143 p.) (1.84 MB)

Extra informatie