Aanvraag school- of studietoelage veel eenvoudiger

  • 4 augustus 2016

Sinds 1 augustus kan je opnieuw een aanvraag indienen voor een school- of studietoelage. Dit jaar is de aanvraag een stuk gemakkelijker:

Kreeg je de afgelopen jaren al een toelage? Dan hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. De afdeling School- en Studietoelagen schrijft je in de loop van het schooljaar aan met de vraag of je ook dit jaar een toelage wilt en bezorgt je daarbij een vooraf ingevuld formulier. Je moet dat formulier alleen nog nakijken, eventueel verbeteren en terugsturen.

Heeft jouw kind recht op een schooltoelage?
Hoeveel bedraagt de studietoelage?
Hoe vraag je een toelage aan?

Lees alle informatie over school- en studietoelagen