Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding

Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding

De afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding verzorgt de beleidsvoorbereiding, de beleidsevaluatie en de ontwikkeling van de regelgeving voor het gewoon, buitengewoon, voltijds en deeltijds secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s).

De afdeling werkt aan het bepalen van de omkadering en werkingsmiddelen van de onderwijsinstellingen in het secundair onderwijs en de CLB’s. 
Verder focust de afdeling op:

  • De modernisering van het secundair onderwijs
  • Het duaal leren
  • De participatie van leerlingen en ouders
  • De begeleiding van leerlingen en het gezondheidsbeleid van de scholen
  • De aanpak van spijbelen, pesten en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag
  • De aanpak van vroegtijdig schoolverlaten

Contactinformatie

Tel. 02 553 97 93
E-mail: secundaironderwijsbeleid@vlaanderen.be en clb@vlaanderen.be

Locatie

Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding
Consciencegebouw
Koning Albert II - laan 15
1210 Brussel
België

Overige informatie