Premie bij diplomagerichte opleiding

Als je in het volwassenenonderwijs een diploma secundair onderwijs behaalt, kan je in aanmerking komen voor een premie.

Voorwaarde

Je kan de premie aanvragen als je via het volwassenenonderwijs voor de 1ste keer je diploma secundair onderwijs behaalt.

Let op: als je in het verleden al een diploma secundair onderwijs behaalde, kom je niet in aanmerking voor de premie.

Je kan de premie aanvragen voor de diplomagerichte beroepsopleiding of de hbo5-opleiding die je in combinatie met de (gratis) opleiding Aanvullende Algemene Vorming succesvol beëindigde.

Bekijk de lijst van diplomagerichte beroepsopleidingen

Naar boven

Bedrag

Voor inschrijvingsgeld betaald tot en met het schooljaar 2014-2015:

  • Maximum 460 euro per diplomagerichte beroepsopleiding per schooljaar
  • Maximum 575 euro per hbo5-opleiding per schooljaar

Voor inschrijvingsgeld betaald vanaf het schooljaar 2015-2016:

  • Maximum 600 euro per diplomagerichte beroepsopleiding  of hbo5-opleiding per schooljaar

Je krijgt alleen een terugbetaling voor het wettelijk inschrijvingsgeld dat je effectief betaald hebt voor de modules van de opleiding waarin je afstudeert:

  • Als je een (gedeeltelijke of volledige) vrijstelling van inschrijvingsgeld hebt verkregen, wordt hiermee rekening gehouden.
  • Bijkomende kosten voor cursusmateriaal krijg je niet terugbetaald.
  • Modules gevolgd in een andere opleiding krijg je niet terugbetaald.

Naar boven

Zo vraag je de premie aan

Je kan de premie aanvragen tot uiterlijk een jaar na het behalen van je diploma. Om de premie aan te vragen stel je een aanvraagdossier samen. Dat bestaat uit:

  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier
  • Een kopie van het behaalde diploma
  • Alle inschrijvingsfiches waarop vermeld staat hoeveel je hebt betaald voor de opleiding, ondertekend door het centrum of de centra waar je de opleiding geheel of gedeeltelijk hebt gevolgd

Het aanvraagdossier stuur je naar:

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs – 2B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Hou rekening met een mogelijke wachttijd van maximaal 6 maanden.

Naar boven


Extra informatie

Documenten