Decretenbundel 2018

Decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs

Datum Parlementaire documenten

03-04-2018

Ontwerp van decreet

 Naar boven

Decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten

Datum Parlementaire documenten

02-02-2018

Ontwerp van decreet
29-03-2018 Amendementen

 Naar boven

Decreet betreffende leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum Parlementaire documenten

26-02-2018

Ontwerp van decreet
26-03-2018 Verslag namens de Commissie voor Onderwijs

 Naar boven

Decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase

 Naar boven

Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

 Naar boven

Decreet betreffende onderwijsinspectie 2.0

Naar boven 

Extra informatie