Decretenbundel 2018

Decreet betreffende het onderwijs XXVIII

 Naar boven

Decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs

Datum Parlementaire documenten

03-04-2018

Ontwerp van decreet
19-04-2018 Amendementen
27-04-2018 Verslag namens de Commissie voor Onderwijs
09-05-2018 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

 Naar boven

Decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten

 Naar boven

Decreet betreffende leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

 Naar boven

Decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase

 Naar boven

Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

 Naar boven

Decreet betreffende onderwijsinspectie 2.0

Naar boven 

Extra informatie