Directies en administraties hoger onderwijs

Contactinfo hoger onderwijs

Heb je een vraag voor de administratie? Zoek je een instelling of organisatie in het hoger onderwijs?

Een regeringscommissaris waakt erover dat het bestuur van een hogeschool, universiteit of andere instelling waarover hij toezicht uitoefent, geen enkele beslissing neemt die in strijd is met wetten en decreten of die het financieel evenwicht van de entiteit in gevaar brengt.

""

SID-ins helpen jongeren bij studie- en beroepskeuze

Op 11 en 12 januari 2018 starten de studie-informatiedagen (SID-ins) in de Brabanthal in Leuven.