Directies en administraties hoger onderwijs

Contactinfo hoger onderwijs

Heb je een vraag voor de administratie? Zoek je een instelling of organisatie in het hoger onderwijs?

Een regeringscommissaris waakt erover dat het bestuur van een hogeschool, universiteit of andere instelling waarover hij toezicht uitoefent, geen enkele beslissing neemt die in strijd is met wetten en decreten of die het financieel evenwicht van de entiteit in gevaar brengt.

21/3 - Inspiratiedag Cultuur op school

21/3 - Inspiratiedag Cultuur op school

Breng meer cultuur in je school! Denk je graag na over hoe het 'anders' kan? Wil je graag geïnspireerd worden of anderen inspireren?

" "

Subsidies om je sportinfrastructuur open te stellen

Wil jouw school, hogeschool, universiteit haar sportinfrastructuur na schooltijd, tijdens het weekend of in schoolvakanties openstellen voor sportclubs,...