Directies en administraties hoger onderwijs

Jouw informatie krijgt stap voor stap een plaats op onderwijs.vlaanderen.be.

Kies een thema en vind alle bijhorende webpagina's, omzendbrieven en formulieren.

Contactinfo hoger onderwijs

Heb je een vraag voor de administratie? Zoek je een instelling of organisatie in het hoger onderwijs?

Een regeringscommissaris waakt erover dat het bestuur van een hogeschool, universiteit of andere instelling waarover hij toezicht uitoefent, geen enkele beslissing neemt die in strijd is met wetten en decreten of die het financieel evenwicht van de entiteit in gevaar brengt.

STEM - vrije tijd

Wegwijs in STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics

Het STEM-aanbod voor onderwijs, vrije tijd en tewerkstelling is aanzienlijk.