Directies en administraties hoger onderwijs

Contactinfo hoger onderwijs

Heb je een vraag voor de administratie? Zoek je een instelling of organisatie in het hoger onderwijs?

Een regeringscommissaris waakt erover dat het bestuur van een hogeschool, universiteit of andere instelling waarover hij toezicht uitoefent, geen enkele beslissing neemt die in strijd is met wetten en decreten of die het financieel evenwicht van de entiteit in gevaar brengt.

Studenttutoringprojecten

Studenttutoringprojecten bieden ondersteuning aan kinderen en jongeren uit kwetsbare groepen. Tegelijk vormen ze een uitgelezen kans om bij studenten inzicht en competenties bij te brengen over hoe sociale uitsluiting werkt en ze vertrouwd te maken met de binnenkant van armoede.

Je instelling kan subsidies aanvragen voor studenttutoringsprojecten. Dien je aanvraag in voor 1 mei 2018.