Gegevensuitwisseling met kinderbijslagfondsen

Uitwisseling kinderbijslag - informatie voor instellingen

Kinderbijslagfondsen en de Databank Hoger Onderwijs wisselen elektronisch gegevens uit over de inschrijvingen van studenten. Instellingen vinden hier informatie over deze gegevensuitwisseling.

Uitwisseling kinderbijslag - informatie voor kinderbijslagfondsen

Kinderbijslagfondsen en de Databank Hoger Onderwijs wisselen elektronisch gegevens uit over de inschrijvingen van studenten. Kinderbijslagfondsen vinden hier informatie over deze gegevensuitwisseling.