Financieringsberekening hoger onderwijs

Werkingsmiddelen hoger onderwijs

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Naar boven

Resultaten run financieringsmotor over 1 jaar

Verklarende afkortingenlijst

FINANCING_TYPE

Financieringstype

VOW

Variabel onderwijsdeel

 

SOW

Onderwijssokkel

FINANCING_SUB_TYPE

Financieringscomponenten

OS

Opgenomen studiepunten (SOW)

 

OU

Output (VOW)

IN

Input (VOW)

DI

Diploma (VOW)

CR

Credit (VOW)

FK_INST_ID

Instellingsnummer

Voor de gefusioneerde instellingen gelden de oude instellingsnummers, namelijk de instelling die de student registreerde. De omzetting naar het nieuwe instellingsnummer gebeurt manueel in de enveloppe.

FK_ADMG_ID

Nummer van de administratieve groep

ACADEMIC_YEAR

Academiejaar

Bijvoorbeeld: voor begrotingsjaar 2014 gaat het om vijf academiejaren

  • 2007-2008
  • 2008-2009
  • 2009-2010
  • 2010-2011
  • 2011-2012

FK_OPLD_GEZK_ID

Gezamenlijke opleiding

CREDIT_POINT_TYPE

Studentenkenmerken

I

Initieel

 

BS

Beursstudent

F

Studenten met een functiebeperking

Fa

Studenten met een functiebeperking (andere)

W

Werkstudenten

H

Huisarts

Ba

Banaba

VALUE1

Ongewogen studiepunten en diploma’s
 

Voor de onderwijscomponent diploma bevat dit ook de diplomabonus van 30

POINT_WEIGHT

Standaard puntengewicht

 

VALUE2

Financieringspunten na weging van de studiepunten en diploma’s

 

Bijkomende opmerkingen

Credit

Voor de onderwijscomponent “VOW-CR” zijn de financieringsgegevens per academiejaar enkel beschikbaar per instelling, en niet per administratieve groep. De verdeling hiervan pro rata het aantal financieringspunten FPi-Output gebeurt pas  in een latere fase op het niveau van het vijfjarige gemiddelde (dus niet per academiejaar).

Kunstopleidingen

Ook de toepassing van de bijkomende puntengewichten, en de afweging tegenover de drempels gebeurt in een latere fase op het niveau van het vijfjarig gemiddelde. Hierdoor zijn er geen cijfers beschikbaar per academiejaar. Voor de kunstopleidingen worden enkel de financieringspunten met de toepassing van het standaard puntengewicht getoond.

Herstructureringen

De financieringsgegevens per academiejaar houden geen rekening met de herstructureringen (e.g., overdracht Campus De Nayer naar Thomas More Mechelen, overdracht studiegebieden Handelswetenschappen en Bedrijfskunde en Toegepaste Taalkunde  van LUCA School of Arts naar HUB-Ehsal) . De manuele correctie hiervan gebeurt in een latere fase in de enveloppe zelf (dus op het niveau van het vijfjarig gemiddelde).

Naar boven

Extra informatie
Contact