Salaris van je hogeschoolpersoneel

Liquidatiedata 2018 – afsluitingsdata betalingen. Stuur je EPD-zendingen uiterlijk voor deze data.

Liquidatiedata 2017 – afsluitingsdata betalingen. Stuur je EPD-zendingen uiterlijk voor deze data.

Hoe bereken en meld je de vakantiebezoldiging van je tijdelijke personeelsleden?

De verplichte aangifte van een sociaal risico bij de sociale zekerheidsinstellingen.