Beleidsevaluaties en conceptnota's

Ontdek de rapporten van verschillende beleidsevaluaties over het hoger onderwijs.

Beleidsevaluatie volwassenenonderwijs

Ontdek het eindrapport van de evaluatie van het studiegebied aanvullende algemene vorming: