Team Mijn Onderwijs

Team Mijn Onderwijs

Wie contacteren bij vragen?

Algemene vragen over Mijn Onderwijs kan je stellen aan het Team Mijn Onderwijs: mijnonderwijs@vlaanderen.be.

Met vragen over het aanmelden kan je terecht bij de Edison-helpdesk.

Neem voor inhoudelijke vragen over een document of een databundel  contact op met de contactpersoon die je in het document vindt, of met je schoolbeheerteam. De contactpersoon van je schoolbeheerteam vind je in Mijn Onderwijs bij 'Mijn contacten'.

Locatie

Team Mijn Onderwijs
Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België

Online