Zorgbeleid, leerlingenbegeleiding en CLB in het basisonderwijs

In de komende maanden vind je hier meer thema’s.

Met welke vragen en voor welke onderwerpen kan een school, ouder of leerling bij het CLB terecht? Hoe ondersteunt het CLB jouw school? Wat moet je doen bij besmettelijke ziektes? Advies over ambtsgeheim en beroepsgeheim in onderwijs ...