Professionalisering, nascholing en pedagogische begeleiding van je personeel

Hoe stel je een nascholingsplan op? Hoe voer je het uit? Op wie kan je een beroep doen?

Wanneer ontvang je je nascholingsbudget? Hoeveel ontvang je? Wat kan je ermee betalen en voor welke personeelsleden?

Vocvo en 4 pedagogische begeleidingsdiensten zorgen voor de ondersteuning en voor de kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs.

Hoeveel pedagogische studiedagen mag je organiseren tijdens het schooljaar? Hoe begin je eraan?