Krachtlijnen conceptnota's modernisering secundair onderwijs

Door de modernisering zullen scholen zich op basis van de matrixstructuur van de 2de en 3de graad kunnen organiseren volgens finaliteiten en studiedomeinen.

Na de modernisering vanaf 2019-2020 kan een B-attest niet langer na het 1ste leerjaar secundair. De klassenraad kan beslissen dat een herexamen of vakantietaak noodzakelijk is. Alleen na het advies van de klassenraad en van het CLB, kunnen ouders hun kind laten zittenblijven.