Krijg subsidies voor een klimaatvriendelijke hogeronderwijsinstelling

  • 11 oktober 2018

Binnen het Vlaams hoger onderwijs is er veel kennis van de klimaatproblematiek. Maak van je hogeronderwijsinstelling een ‘living lab’, een levend laboratorium, waarbij je studenten, docenten, onderzoekers en ondersteunend personeel in een reële setting laat werken aan klimaatvriendelijke innovaties en systemische veranderingen.

Enkele voorbeelden:

  • Zet in op een klimaatvriendelijkere (internationale) mobiliteit van stafmedewerkers en studenten
  • Maak werk van een CO2-neutrale energiehuishouding
  • Stimuleer (onderzoeks)projecten met de buurt die bijdragen aan een klimaatvriendelijke onderwijsomgeving
  • Maak je aankoopbeleid klimaatvriendelijk
  • Ontwikkel een experimentele educatieve methodiek of beleidsinstrument om tot een doorgedreven gedragsverandering te komen.

Je kan voor je project tot 75.000 euro subsidies krijgen. Dien je aanvraag in vóór 7 december 2018.

Extra informatie