Leer op school én op de werkvloer

Wat is duaal leren?

Bij duaal leren verwerf je vaardigheden in je school, centrum voor deeltijds onderwijs of Syntra-lesplaats én op de werkvloer. Hoeveel dagen je per week op de werkplek leert, hangt af van je studierichting.

Sinds schooljaar 2016-2017 organiseren 34 scholen en 5 Syntra-lesplaatsen telkens 1 van 7 duale studierichtingen in het voltijds secundair onderwijs (so), het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) of de leertijd:

 • 3de graad tso Elektromechanische Technieken (so)
 • 3de graad bso Elektrische Installaties (so, dbso, leertijd)
 • Se-n-se Chemische Procestechnieken (so)
 • 3de graad bso Haarverzorging (so, dbso, leertijd)
 • Specialisatiejaar Zorgkundige (so, dbso, leertijd)
 • Buso kwalificatiefase Groen- en Tuinbeheer (so)
 • 3de graad bso Ruwbouw (so, dbso, leertijd)

Vanaf het schooljaar 2017-2018 komen er nog 14 studierichtingen bij in 103 scholen en Syntra lesplaatsen:

 • 3de graad bso afwerking bouw duaal (so, dbso, leertijd)
 • 3de graad bso binnenvaart en beperkte kustvaart duaal (so, dbso, leertijd)
 • 3de graad bso brood- en banketbakkerij duaal (so, dbso, leertijd)
 • Specialisatiejaar chocolatier duaal (so, dbso, leertijd)
 • Specialisatiejaar dakwerker duaal (so, dbso, leertijd)
 • 3de graad bso decoratie en schilderwerken duaal (so, dbso, leertijd)
 • Se-n-se fitnessbegeleider duaal (so)
 • Specialisatiejaar hotelreceptionist duaal (so, dbso, leertijd)
 • Specialisatiejaar kinderbegeleider duaal (so, dbso, leertijd)
 • 3de graad bso lassen-constructie duaal (so, dbso, leertijd)
 • 3de graad bso onderhoudsmechanica auto duaal (so, dbso, leertijd)
 • Se-n-se ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal (so)
 • 3de graad bso slagerij duaal (so, dbso, leertijd)
 • Specialisatiejaar tuinaanlegger-groenbeheerder duaal (so, dbso, leertijd)

Ben je geslaagd voor de opleiding? Dan ontvang je een diploma of getuigschrift van de studierichting.

Naar boven

Waarom kiezen voor duaal leren?

Duaal leren heeft heel wat voordelen:

 • Je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas komen: gepast communiceren op de werkvloer, feedback vragen, met deadlines werken …
 • Je leert op school én op de werkplek, en doet dus werkervaring op.
 • Na je studies vind je makkelijker een job.

Naar boven

Hoe kan je deelnemen?

Advies van de klassenraad of het begeleidingsteam

De klassenraad of het begeleidingsteam adviseert of je klaar bent voor duaal leren. Neem voor meer informatie contact op met je klastitularis, leerlingenbegeleider, directie of secretariaat.

Een bedrijf vinden en een contract afsluiten

Op school helpt een trajectbegeleider je om een werkplek te vinden. Na een intakegesprek sluiten jij, je school en het bedrijf waar je gaat werken een overeenkomst.

Er zijn 3 soorten overeenkomsten:

 • De stageovereenkomst alternerende opleiding:

  • Je leert minder dan 20 uur per week op de werkvloer.
  • Je ontvangt geen leervergoeding.
 • De overeenkomst alternerende opleiding:
  • Je leert minstens 20 uur per week op de werkvloer.
  • Het bedrijf geeft je een leervergoeding van maximaal 520 euro per maand. Je bouwt ook een aantal socialezekerheidsrechten op en je ouders hebben nog recht op kindergeld.
 • De deeltijdse arbeidsovereenkomst:
  • Je leert minstens 20 uur per week op de werkplek.
  • Je ontvang een loon dat afhankelijk is van de tewerkstellingssector en bouwt een aantal socialezekerheidsrechten op.
  • De deeltijdse arbeidsovereenkomst is enkel mogelijk in sectoren waarin de sociale Maribel van toepassing is.

De trajectbegeleider blijft je de hele tijd ondersteunen en begeleiden. Een mentor in het bedrijf helpt je met al je vragen en zorgt voor je opleiding op de werkplek.

Meer over de overeenkomsten:

Naar boven

Vroegtijdige beëindiging van de opleiding

Vind je binnen 20 dagen na de 1ste lesbijwoning of na het stopzetten van een eerdere overeenkomst geen andere werkgever, dan moet je met de duale opleiding stoppen.

Zet je de opleiding vroegtijdig stop, maar rondde je wel het 1ste jaar van de duale opleiding af, dan kan je van de klassenraad of het begeleidingsteam een oriënteringsattest krijgen.

Naar boven