Leerlingenadministratie deeltijds kunstonderwijs

Je academie kan kiezen voor de organieke regeling, of voor de alternatieve regeling: breed en competentiegericht evalueren.

Registreer de aanwezigheid van je leerlingen. Ongewettigde afwezigheid kan gevolgen hebben voor financiering en evaluatie.