Leermiddelen en projecten

Leermiddelennetwerk door en voor leraren. Ondersteunend, inspirerend: uitwisselen lesmateriaal en praktijktips. Gratis. Gestuurd door KlasCementteam.

Speciale onderwijsleermiddelen zijn hulpmiddelen voor leerlingen met een beperking die les volgen in een school voor gewoon onderwijs.

Als leraar in het basis- en secundair onderwijs heb je toegang tot een archief van meer dan 6000 beeld- en audiofragmenten voor gebruik in de klas. Leraren in opleiding kunnen het materiaal via hun docenten gebruiken.

Hoe ga je om met auteursrechten op school? Wanneer moet je een vergoeding betalen? Wat mag in de klas, op de website, op het schoolfeest?

Mogelijkheden om je klas ervaringen te laten opdoen over de landsgrens en over de taalgrens.

Over het Netwerk islamexperten, hulp en leermiddelen om radicalisering en extremisme in de klas bespreekbaar te maken.