Nieuw kader inschrijvingsrecht

De Vlaamse Regering bereikte op 7 september 2018 een akkoord over een nieuw kader voor het inschrijvingsrecht. Dit kader is van toepassing op de inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020. Voor inschrijvingen voor het lopende schooljaar geldt de bestaande regelgeving