Nieuwe webapplicatie Beheer omkadering via Mijn Onderwijs

  • 13 november 2017

Vanaf vandaag kan je school de jaarlijkse inlichtingen of de aanwending van het lestijden-, uren- en puntenpakket invullen in de nieuwe webapplicatie op Mijn Onderwijs.

Je school meldt vanaf nu online herverdelingen, overdrachten en de aanwending van omkadering. De webapplicatie informeert je ook over de omkadering die AGODI toekent en de ontvangen en afgestane lestijden/uren.

Meer informatie: