Onderwijsbeleid en -vernieuwing

  1. Beleidsnota's, beleidsbrieven en beleidsvoorbereidende rapporten van Onderwijs en Vorming.

Beleidsnota en beleidsbrief

Beleidsevaluaties en conceptnota's hoger en volwassenenonderwijs

Beleid in voorbereiding

Arbeidsmarktrapport

Engagementsverklaringen

Onderwijsdecreten: parlementaire documenten

  • Decretenbundels: Raadpleeg de verschillende parlementaire documenten voorafgaand aan een onderwijsdecreet én de uiteindelijk goedgekeurde tekst.

 

 

""