Voorpublicatie Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2017-2018

Het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2017-2018 bevat gedetailleerde cijfergegevens over onderwijs en vorming voor het schooljaar 2017-2018.

Nieuwe Excel-tabellen worden toegevoegd zodra ze beschikbaar zijn. De pdf (gedrukte versie) wordt in januari toegevoegd.

Toelichting onderwijsstructuur en afkortingen

 • [STJB 2015-2016 Afkortingen (pdf, 1 blad)]

Voorpublicatie Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2017-2018 - Excel

Deel 1: Schoolbevolking

 • [Overzichtstabellen]
 • [Evolutietabellen]
 • [Basisonderwijs]
 • [Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon lager onderwijs]
 • [Leerlingenkenmerken basisonderwijs]
 • [Voltijds gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht]
 • [Voltijds gewoon secundair onderwijs per studierichting]
 • [Schoolse vorderingen en zittenblijven in het voltijds gewoon secundair onderwijs]
 • [Leerlingenkenmerken secundair onderwijs]
 • [Deeltijds beroepssecundair onderwijs]
 • [Buitengewoon secundair onderwijs]
 • [Hbo5 verpleegkunde]
 • [Volwassenenonderwijs]
 • [Deeltijds kunstonderwijs]
 • [Taalonderwijs]
 • [Godsdienst en niet-confessionele zedenleer]
 • [Leerlingen van vreemde nationaliteit]

Deel 2: Studiebewijzen

 • [Diploma's hoger onderwijs 2016-2017 ]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [Aantal onderwijsinstellingen]

Deel 4: Personeel

 • [Toelichting, bft's en personen]
 • [Bestuurspersoneel]
 • [TBS voorafgaand aan het pensioen en Bonus]
 • [Basisonderwijs]
 • [Secundair onderwijs]
 • [Hbo5 verpleegkunde]
 • [Hoger onderwijs]
 • [Volwassenenonderwijs]
 • [Deeltijds kunstonderwijs]
 • [Niveauoverschrijdend (clb, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten...)]

Deel 5: Budget

 • [Budgettaire gegevens]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

Nog niet beschikbaar

Deel 7: Andere opleidingsvormen

Nog niet beschikbaar

Deel 8: Internationale vergelijking

Nog niet beschikbaar

Naar boven