Onderwijsbeleid en -vernieuwing

Beleidsnota's, beleidsbrieven en beleidsvoorbereidende rapporten van Onderwijs en Vorming.

Beleidsnota en beleidsbrief

Conceptnota's

Beleid in voorbereiding

  • Statuut basiseducatie
    De voorbereiding van het decreet over de rechtspositie van het personeel van de centra voor basiseducatie.

Arbeidsmarktrapport

Cover beleidsnota Onderwjis 2015-2019