Je opdracht aan de hogeschool

Taakomschrijving onderwijzend personeel

Het hogeschoolbestuur bepaalt de taakomschrijving van het onderwijzend personeel en bepaalt of de opdracht voltijds of deeltijds is.

Prestatieregeling

Een opdracht of betrekking aan een hogeschool kan zowel voltijds als deeltijds zijn.

Cumulatie onderwijzend personeel

Als voltijds lid van het onderwijzend personeel mag je enkel andere beroepsactiviteiten of andere bezoldigde activiteiten uitoefenen met toestemming van je hogeschool.

Cumulatie administratief en technisch personeel

Buiten de diensturen mag je onder bepaalde voorwaarden vrij bezoldigde en onbezoldigde activiteiten cumuleren. Binnen de diensturen kan het enkel met toestemming van je hogeschool.