Vakantieregeling personeel centra voor leerlingenbegeleiding

Als personeelslid van een CLB heb je vakantie als je CLB gesloten is:  van 15 juli tot en met 15 augustus,

op zaterdagen en zondagen, op wettelijke en decretale feestdagen. Er is ook een specifieke sluitingsregeling voor de CLB’s tijdens de paas- en kerstvakantie.

Je hebt ook recht op 21 bijkomende werkdagen vakantie.
Dat aantal wordt herberekend als je een deeltijdse aanstelling hebt, een aanstelling voor minder dan een volledig schooljaar, of als je bepaalde verloven, afwezigheden of een terbeschikkingstelling neemt.

Voor de bijkomende vakantiedagen en de sluiting tijdens de kerst- en paasvakantie, zijn er specifieke regels. Die vind je in de omzendbrief vakantieregeling centra voor leerlingenbegeleiding.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.
 


Extra informatie

Regelgeving

Contact