Onderwijs vreemde talen

Je kan je niet-taalvak ook in het Frans, Engels of Duits geven, als je een taalvaardigheidsbewijs C1 hebt voor de doeltaal. Wanneer voldoe je aan die vereiste?

Ontdek bij KlasCement een schat aan leermiddelen voor onderwijs van of in vreemde talen. Focus op CLIL, OKAN, taalinitiatie en taalsensibilisering.

Neem deel aan de wedstrijd van Formaprim over taakgericht onderwijs in de les Frans en maak kans op een taalstage of pedagogisch materiaal.

Elk jaar op 26 september is het Europese Dag van de Talen. Dan zet de Europese Commissie het vreemdetalenonderwijs in de kijker.