Minder werken of eerder stoppen

Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen (tbsvp)

Eerder stoppen met werken dankzij de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen (tbsvp) of uitstapregeling

Loopbaanonderbreking 55+

Ben je 55 of ouder? Dan kan je 1/5 of halftijds loopbaanonderbreking nemen. Je kan een onderbrekingsuitkering krijgen.