Deontologische code en mission statement

Verplichte kennis

Misschien twijfel je als CLB-medewerker aan je werkwijze, of wil je weten hoe je het best omgaat met wie hulp vraagt of met een collega. Of heb je vragen over wat er van jou verwacht wordt op het vlak van inzet, attitude of deskundigheid?

Gebruik de code als leidraad voor je beroep. De deontologische code vormt de basis van het handelen van elke CLB-medewerker. Als je in een CLB werkt, moet je met de code vertrouwd zijn.

De code geldt voor elke CLB-medewerker, ongeacht de opdracht of opleiding. Zo geldt de code ook voor administratief medewerkers en stagiairs in een CLB.

Naar boven

Mission statement

Het mission statement kan je raadplegen in de code of via een afzonderlijk document. Je vindt er de waarden en principes waarmee elk personeelslid van het CLB vertrouwd moet zijn.

pdf bestandMission statement voor CLB-medewerkers (pdf, 1 p.) (41 kB)

Naar boven

Raadpleeg de deontologische code

Je vindt in de deontologische code 44 artikels over je beroepsmatig handelen.

De artikels zijn volgens 4 functies gegroepeerd:

  • Zelfhanteringsfunctie: hoe je reflecteert en handelt ten opzichte van jezelf
  • Dienst- en hulpverleningsfunctie: hoe je reflecteert en handelt ten opzichte van je cliënt
  • Samenwerkingsfunctie: hoe je reflecteert en handelt ten opzichte van je collega’s binnen het centrum
  • Beleidsfunctie: hoe je reflecteert en handelt als lid van het centrum en van de samenleving

pdf bestandDeontologische code voor CLB-medewerkers (pdf, 11 p.) (555 kB)

Naar boven


Extra informatie

Documenten en publicaties

Websites