Op 5 jaar tijd dubbel zoveel 65+’ers voor de klas


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 11 september 2017


Vorig schooljaar stonden er 350 65+’ers voor de klas, ruim een verdubbeling in vergelijking met 5 jaar geleden. Het gaat hierbij vooral om mannelijke leerkrachten in het basisonderwijs en in de provincie Antwerpen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits juicht dit toe. De komende jaren hebben we jaarlijks 6000 leerkrachten extra nodig, het is goed te weten dat ook leraren die ouder zijn dan 65 nog met plezier voor de klas staan.

Om tegemoet te komen aan het tekort op de arbeidsmarkt is het sinds 1 september 2012 mogelijk voor scholen om een leerkracht die 65 is, onder bepaalde voorwaarden ook langer in dienst te houden.  In principe eindigt een tijdelijke aanstelling of een vaste benoeming bij het bereiken van de leeftijdsgrens, maar op vraag van het personeelslid zelf en met toestemming van de school kan de leerkracht in dienst blijven en dat voor één schooljaar. Na dat schooljaar kan opnieuw een verlening gevraagd worden.

We zien nu dat sinds de aanpassing van de regelgeving er jaar na jaar meer leerkrachten ouder dan 65 jaar aan het werk blijven. Het gaat hierbij vooral om mannelijke leerkrachten, in het basisonderwijs en in de provincie Antwerpen.

Schooljaar

Aantal 65+’ers

2012-2013

161

2013-2014

188

2014-2015

227
2015-2016 270
2016-2017 350
Onderwijsniveau Aantal 65+’ers

Basisonderwijs

142

Secundair onderwijs

104

Hogescholen

39

CVO

57

DKO

15

Andere 4

Provincie

Aantal 65+’ers

Antwerpen

123

Vlaams-Brabant

107

Limburg

33

Oost-Vlaanderen

72

West-Vlaanderen 31
Geslacht Aantal 65+’ers

Man

205

Vrouw 145

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vroeger moesten leerkrachten definitief op pensioen op het einde van het schooljaar waarin ze 65 jaar werden. Sinds 1 september 2012 kunnen zij onder bepaalde voorwaarden ook na hun 65ste nog voor de klas staan. Op 5 jaar tijd is het aantal leerkrachten dat ook na hun 65ste nog vol passie voor de klas staat, verdubbeld, dat is goed om te zien! Het toont hun engagement en het is goed voor de betrokken school en de leerkracht zelf. Iets dat we dus zeker moeten toejuichen.”