Op internaat

Internaten voor het gewoon onderwijs

Leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs (en in mindere mate ook het hoger onderwijs) kunnen terecht in een internaat. Je betaalt er kostgeld voor het verblijf van je kind. Ook leerlingen met een beperking, al dan niet van een school voor buitengewoon onderwijs, kunnen in een internaat gewoon onderwijs terecht.

Een internaat kan afzonderlijk bestaan, of aan een school verbonden zijn. In beide gevallen kan het leerlingen van meerdere scholen opvangen.

Lijst van internaten

Internaat met een bepaalde studierichting?

Je kan niet zoeken naar een internaat met een bepaalde studierichting in het secundair onderwijs.

Wie graag een bepaalde studierichting volgt en op internaat wil, kan beter eerst een school kiezen die de studierichting aanbiedt.
Vraag aan de school of zij samenwerkt met een internaat. Is dat niet het geval, contacteer dan zelf de internaten uit de buurt van de school.

Naar boven

Internaten voor het buitengewoon onderwijs

Niet in het vrij, provinciaal of gemeentelijk buitengewoon onderwijs

In het vrij, provinciaal of gemeentelijk buitengewoon onderwijs zijn er geen internaten verbonden aan een school voor buitengewoon onderwijs.

De scholen uit die netten kunnen wel samenwerken met multifunctionele centra (MFC) die vallen onder de bevoegdheid van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

In het GO! vind je voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs wel een specifiek aanbod:

 • Internaten
  Daar kan je kind van maandag tot vrijdag terecht.
  Een internaat kan afzonderlijk bestaan, of aan een school verbonden zijn.  In beide gevallen kan het leerlingen van meerdere scholen opvangen.
  Contacteer een internaat en vraag met welke scholen het samenwerkt. Of contacteer eerst een school en vraag met welk internaat die samenwerkt.
  De internaten staan open voor kinderen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs.

  Vind een internaat
   

 • Semi-internaten: afdelingen van buitengewone basisscholen. Kinderen uit die school kunnen er meestal van 8 tot 18 uur terecht :
  • Buiten de lesuren in voor- en naschoolse opvang tijdens het schooljaar
  • In dagopvang tijdens de schoolvakanties

Vind een semi-internaat

 • Internaten met permanente openstelling (IPO): 8 internaten van het Gemeenschapsonderwijs organiseren, naast de opvang op schooldagen, ook verblijf en begeleiding voor hun interne leerlingen tijdens de schoolvrije dagen.
  In een IPO kan je niet zomaar inschrijven, het behoort tot de niet-rechtstreeks-toegankelijke jeugdhulp. Je kan er alleen terecht via de intersectorale toegangspoort. Die komt tussen in een aantal vormen van jeugdhulp die heel ingrijpend en gespecialiseerd zijn.

  De vroegere opvangcentra bestaan niet meer.

  Lees meer: Jeugdhulplandschap (Agentschap Jongerenwelzijn)

Naar boven

Tehuizen voor kinderen van ouders zonder vaste verblijfplaats

Binnenschippers, woonwagenbewoners, kermis- en circusuitbaters en -artiesten  kiezen vaak voor een specifiek soort internaten: tehuizen voor kinderen van ouders zonder vaste verblijfplaats.

De kinderen kunnen er het hele schooljaar lang naar dezelfde school: een basisschool of een school voor secundair onderwijs in de buurt van het tehuis.

Ouders zonder vaste verblijfplaats kunnen van de overheid een tegemoetkoming voor het kostgeld krijgen.

De meeste tehuizen staan ook open voor andere kinderen. Ze kunnen zowel kinderen uit het gewoon als uit het buitengewoon onderwijs opvangen.

Vind een tehuis

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites