Oproep onderzoek tijdsbesteding leraren

  • 24 februari 2017

In het kader van het loopbaandebat nodigt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits universiteiten, hogescholen en consultancybureaus uit om voorstellen in te dienen voor onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs.

Het doel van het onderzoek: een geobjectiveerd en representatief beeld krijgen van de omvang en de samenstelling van de volledige tijdsbesteding van leraren in de verschillende onderwijsniveaus (basis, secundair) en onderwijsvormen.

Deadline indiening voorstellen: maandag 27 maart om 12 uur

Meer informatie over de oproep en de procedure