Oproepen voor onderzoeksvoorstellen

Actuele oproepen

Oproep Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen 2018-2022 – deadline: 21 augustus 2017

Sinds midden jaren 1990 worden de leerinhouden van het Vlaamse onderwijs bepaald door eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Om een algemeen beeld te krijgen van de mate waarin leerlingen in het Vlaams onderwijs de eindtermen bereiken worden er sinds 2002 peilingen georganiseerd.  Een peiling is een grootschalige afname van toetsen bij een representatieve steekproef van Vlaamse scholen die meet in welke mate de leerlingen de eindtermen beheersen.

Op 2 juni 2017 heeft de Vlaamse Regering de oproep tot erkenning en subsidiëring van een Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen voor de periode 2018-2022 goedgekeurd.

Meer informatie over de oproep en het aanvraagformulier:

 

Uiterste indieningsdatum

Bezorg je voorstel uiterlijk op maandag 21 augustus 2017 om 16 uur aan het Departement Onderwijs en Vorming, via e-mail én aangetekend per post.

Voorbije oproepen

Elk jaar lanceert de Vlaamse minister van Onderwijs een oproep naar de universiteiten om onderzoeksvoorstellen in te dienen rond een aantal prioritaire thema's voor het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk.

2017

Krachtige leeromgevingen scholenbouw

Tijdbesteding leraren basis- en secundair onderwijs

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2019 - Grade 4

2016

Inschatten van arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid

Evaluatieonderzoek Proefprojecten duaal leren

Wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018 in Vlaanderen

Onderzoeksopdracht Meting ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs (Mictivo3)

Aanvraag tot erkenning en betoelaging als steunpunt voor het thema Beleidsgericht onderwijsonderzoek

Wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten Trends in International Mathematics and Science Study Grade 4 (TIMSS) 2015 in Vlaanderen en Progress International Reading Literacy Study (PIRLS) 2016

 

Vóór 2009 - 2015

Naar boven