Oproepen voor onderzoeksvoorstellen

Actuele oproepen

Oproep onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht ‘Vlaamse implementatie van de tweede cyclus van PIAAC’ (2018-2023) – deadline 16 augustus 2018

Het Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) is een internationaal vergelijkend onderzoek waarbij personen tussen 16 en 65 jaar uitvoerig getest worden op geletterdheid, gecijferdheid en probleemoplossend vermogen. PIAAC levert ook informatie op over de mate waarin deze en andere vaardigheden gebruikt worden op het werk. Het onderzoek peilt verder ook naar sociale en emotionele vaardigheden die een invloed hebben op het maatschappelijk functioneren en op het succes op de arbeidsmarkt.

Vlaanderen nam deel aan de eerste cyclus van PIAAC (2012) en aan de voorloper IALS (1997). Met deze oproep zoeken we een kandidaat voor de Vlaamse implementatie van de tweede cyclus van PIAAC. De opdracht loopt tot eind 2023 en omvat onder meer een vooronderzoek in 2020 en de hoofdbevraging in 2021-2022.

Uiterste indieningsdatum

De voorstellen moeten ten laatste op 16 augustus 2018 worden ingediend door gebruik te maken van het aanvraagformulier.

Infosessie

Op 21 juni 2018 om 17u (Hendrik Consciencegebouw, Brussel) werd een infosessie over deze oproep georganiseerd.

Documenten

Naar boven

Voorbije oproepen

Elk jaar lanceert de Vlaamse minister van Onderwijs een oproep naar de universiteiten om onderzoeksvoorstellen in te dienen rond een aantal prioritaire thema's voor het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk.

2018

Onderzoek naar inzichten en instrumentontwikkeling in het kader van “Onderwijs Slim Organiseren” (Flanders Synergy)

Evaluatie van het participatiedecreet

2017

Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen 2018-2022

Krachtige leeromgevingen scholenbouw

Tijdbesteding leraren basis- en secundair onderwijs

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2019 - Grade 4

2016

Inschatten van arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid

Evaluatieonderzoek Proefprojecten duaal leren

Wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018 in Vlaanderen

Onderzoeksopdracht Meting ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs (Mictivo3)

Aanvraag tot erkenning en betoelaging als steunpunt voor het thema Beleidsgericht onderwijsonderzoek

Wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten Trends in International Mathematics and Science Study Grade 4 (TIMSS) 2015 in Vlaanderen en Progress International Reading Literacy Study (PIRLS) 2016

 

Vóór 2009 - 2015

Naar boven