Oproepen voor onderzoeksvoorstellen

Actuele oproepen

Oproep onderzoek naar inzichten en instrumentontwikkeling in het kader van “Onderwijs Slim Organiseren” (Flanders Synergy) – deadline 9 april

Deze oproep beoogt een wetenschappelijk gegronde analyse van de processen in scholen die aan het traject ‘Onderwijs slim organiseren’ van Flanders Synergy participeren of geparticipeerd hebben. Er wordt immers steeds meer aangehaald dat de complexiteit van onderwijs(organisaties) zodanig is toegenomen dat de gekende modellen van scholen als onderwijs- en arbeidsorganisatie niet meer volstaan om voldoende kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Leraren(teams) voelen zich bovendien vaak overstelpt en hebben niet altijd het gevoel dat ze zelf invulling kunnen geven aan hun job. Heel wat scholen zijn de laatste jaren dan ook op zoek naar andere manieren om hun onderwijs- én arbeidsorganisatie te organiseren. Flanders Synergy begeleidt scholen die hun onderwijs- en arbeidsorganisatie anders willen organiseren en het werk van hun personeelsleden meer werkbaar willen maken.

We willen met dit onderzoek:

  • wetenschappelijke inzichten verwerven in realisaties, processen ervaringen en randvoorwaarden;
  • een wetenschappelijk onderbouwd zelfevaluatie-instrument verkrijgen dat is afgestemd op het onderwijs

Uiterste indieningsdatum

De offertes moeten ten laatste op 9 april 2018 om 12 uur elektronisch worden ingediend via e-tendering.  

Infosessie

Geïnteresseerden kunnen bij pieter-jan.devlieger@ond.vlaanderen.be navragen of er bijkomende informatie door Flanders Synergy werd bezorgd.

Documenten

Naar boven

Voorbije oproepen

Elk jaar lanceert de Vlaamse minister van Onderwijs een oproep naar de universiteiten om onderzoeksvoorstellen in te dienen rond een aantal prioritaire thema's voor het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk.

2018

Evaluatie van het participatiedecreet

2017

Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen 2018-2022

Krachtige leeromgevingen scholenbouw

Tijdbesteding leraren basis- en secundair onderwijs

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2019 - Grade 4

2016

Inschatten van arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid

Evaluatieonderzoek Proefprojecten duaal leren

Wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018 in Vlaanderen

Onderzoeksopdracht Meting ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs (Mictivo3)

Aanvraag tot erkenning en betoelaging als steunpunt voor het thema Beleidsgericht onderwijsonderzoek

Wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten Trends in International Mathematics and Science Study Grade 4 (TIMSS) 2015 in Vlaanderen en Progress International Reading Literacy Study (PIRLS) 2016

 

Vóór 2009 - 2015

Naar boven