Oproepen voor onderzoeksvoorstellen

Actuele oproepen

Oproep Evaluatie van het participatiedecreet - deadline 11 januari 2017

Deze oproep tot onderzoek beoogt een evaluatie van de participatieve schoolcultuur. Het vertrekpunt is het participatiedecreet van 2004 met zijn uitbreiding in 2014. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in:

  • De manier waarop de participatiecultuur in het Vlaamse onderwijslandschap vorm krijgt (inhoudelijk, organisatorisch, formeel, informeel, …)
  • Mechanismen, processen, interacties en praktijken voor een effectieve participatiecultuur op school
  • Kritische succesfactoren, randvoorwaarden en drempels om tot een kwalitatieve participatiecultuur op school te komen
  • De manier waarop de doelstellingen van het decreet worden geïmplementeerd.

De evaluatie heeft als doelstelling het beleidsleren én het praktijkleren te ondersteunen.

Uiterste indieningsdatum

De offertes moeten ten laatste op 11 januari 2018 om 12 uur elektronisch worden ingediend via e-tendering.  

Infosessie

  • Nieuwe datum: Op 21 december (ipv 18 december) 2017 van 13 tot 15 uur (Hendrik Consciencegebouw, Brussel) vindt een infosessie plaats over deze oproep. 
  • Inschrijven kan tot en met 14 december 2017 door een mail met naam en organisatie door te sturen naar pieter-jan.devlieger@ond.vlaanderen.be

Documenten

Naar boven

Voorbije oproepen

Elk jaar lanceert de Vlaamse minister van Onderwijs een oproep naar de universiteiten om onderzoeksvoorstellen in te dienen rond een aantal prioritaire thema's voor het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk.

2017

Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen 2018-2022

Krachtige leeromgevingen scholenbouw

Tijdbesteding leraren basis- en secundair onderwijs

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2019 - Grade 4

2016

Inschatten van arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid

Evaluatieonderzoek Proefprojecten duaal leren

Wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018 in Vlaanderen

Onderzoeksopdracht Meting ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs (Mictivo3)

Aanvraag tot erkenning en betoelaging als steunpunt voor het thema Beleidsgericht onderwijsonderzoek

Wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten Trends in International Mathematics and Science Study Grade 4 (TIMSS) 2015 in Vlaanderen en Progress International Reading Literacy Study (PIRLS) 2016

 

Vóór 2009 - 2015

Naar boven