Organisatie en beheer van de instelling

Wat is een geregistreerde instelling? Wat moet je doen om een registratie te krijgen en erkend te worden?

Instellingen voor hoger onderwijs zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van hun onderwijs en hun opleidingen.

Werkingsmiddelen, enveloppen, resultaten run financieringsmotor.