Kom ik in aanmerking voor een schooltoelage?

Om in aanmerking te komen voor een schooltoelage moet jijzelf of moet je kind aan 3 voorwaarden voldoen.
Het gaat om voorwaarden op het vlak van nationaliteit, de gevolgde opleiding en de gezinssituatie.
 

In principe moet je Belg zijn, maar onder bepaalde voorwaarden komen ook niet-Belgen in aanmerking voor een toelage.

Jij of je kind volgt een erkende opleiding aan een erkende school. Ook voldoende aanwezig zijn is belangrijk, anders kan je de schooltoelage verliezen.

Of je een schooltoelage krijgt en hoe hoog de toelage is, hangt grotendeels af van het inkomen en de samenstelling van je leefeenheid (gezin).

Pleegkinderen en pleeggasten ontvangen onder bepaalde voorwaarden een volledige school- of studietoelage.