Langdurig of chronisch ziek

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

Een langdurig of chronisch ziek kind in het basis- of secundair onderwijs heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis als het voldoet aan een aantal voorwaarden. Ook een leerling met moederschapsverlof heeft recht op onderwijs aan huis.

Synchroon internetonderwijs

Is je kind langdurig afwezig op school wegens ziekte, ongeval of moederschapsrust dan kan je synchroon internetonderwijs aanvragen bij Bednet vzw.

Diverse initiatieven voor zieke kinderen en jongeren

Naast tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs, zijn er ook nog andere initiatieven voor zieke kinderen en jongeren.

Ziekenhuis of preventorium

Kinderen en jongeren die langdurig in een ziekenhuis of preventorium verblijven kunnen terecht in een ziekenhuisschool (buitengewoon onderwijs type 5):

Dienst voor kinderpsychiatrie

Kinderen die in een dienst voor kinderpsychiatrie verblijven kunnen in sommige gevallen in die dienst terecht voor onderwijs.