Speciale onderwijsleermiddelen

Speciale onderwijsleermiddelen zijn hulpmiddelen voor leerlingen met een beperking (geen leerstoornis) die les volgen in het gewoon onderwijs.

De directie van de school kan de financiering van speciale onderwijsleermiddelen aanvragen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Een van de ouders, of de meerderjarige leerling zelf, moet de aanvraag mee ondertekenen.

Soorten hulpmiddelen
 

Omzettingen of aanpassingen van leerboeken of studiemateriaal

  • Omzetting naar (digitale) braille
  • Omzetting naar (digitale) grootletterdruk
  • Vergrotende kopieën

Tolken voor doven en slechthorenden

  • Een aantal uren ondersteuning van een tolk Vlaamse Gebarentaal
  • Een aantal uren ondersteuning van een schrijftolk

Kopieën van notities van medeleerlingen

Technische apparatuur

Onder meer:

  • Brailleleesregels, leesloepen (voor een visuele beperking)
  • Aangepaste tafels en stoelen (voor een fysieke of visuele beperking)