Voorleessoftware voor leerlingen met leesbeperkingen

Leerlingen met een lees- of een schrijfprobleem in het basis- en secundair onderwijs kunnen gratis voorleessoftware gebruiken. 

Wie komt in aanmerking voor een gratis abonnement?

De doelgroep is ruimer dan leerlingen met dyslexie of een leerstoornis. Het gaat om voorleessoftware en niet om dyslexiesoftware.

Alle leerlingen uit het gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, en die beantwoorden aan volgend profiel komen in aanmerking:

 • Leerlingen met een attest dyslexie (ernstige leesproblemen)
 • Leerlingen met een attest dyspraxie (ernstige schrijfproblemen)
 • Leerlingen in het gewoon onderwijs met een gemotiveerd verslag
 • Leerlingen met een (inschrijvings)verslag type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod
 • Leerlingen met een ADIBib-attest van het CLB. Dat attest is bedoeld voor jongeren die buiten de bovenstaande doelgroepen vallen maar die wel zinvol gebruik kunnen maken van ADIBoeken en voorleessoftware. Door de auditieve ondersteuning kunnen zij beter omgaan met schriftelijke instructies en teksten.

Komen niet in aanmerking: cursisten uit het volwassenenonderwijs, studenten uit het hoger onderwijs en jongeren die huisonderwijs volgen. Zij kunnen wel gratis ADIBoeken gebruiken maar moeten zelf de voorleessoftware aankopen of daarvoor een beroep doen op het beleid van hun onderwijsinstelling.

Naar boven

Welke software?

Je kan kiezen uit 4 verschillende programma’s:

 • SprintPlus 
 • Alinea
 • Kurzweil3000
 • TextAid

De 4 programma’s hebben dezelfde functies:

 • Spellingcorrectie
 • Woordvoorspeller
 • Voorleesfunctie met 4 talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits.
 • Typefunctie
 • Lezen en schrijven in ADIBoeken

Meer informatie van ADIBib en Lees voor Vlaanderen:

Naar boven

Hoe werkt het?

De school of de ouders kunnen een leerling registreren. Zij kunnen bij de registratie een keuze maken uit diverse softwarepakketten. De leerling krijgt een gratis jaarabonnement, dat elk schooljaar vernieuwd kan worden.

 • Een 'accounthouder' zoals een leraar, ouder, zorg- of ICT-coördinator registreert een leerling en vraagt de software aan.
 • Gratis registreren kan vanaf 15 november 2017 op de website leesvoor.vlaanderen
 • Er is geen deadline voor de registratie: je kan op elke dag een aanvraag indienen voor het lopende schooljaar.
 • Je kiest bij de registratie uit de beschikbare softwarepakketten. Die keuze geldt dan voor het lopende schooljaar.
 • De vzw Eureka controleert de geldigheid van de aanvraag. De inschrijver ontvangt een mail met de info om de weblicentie op te starten voor het lopende schooljaar.
 • Je moet de registratie elk schooljaar vernieuwen. Bij een vernieuwing kan je de softwarekeuze wijzigen.

Naar boven

Meer info

 • ADIBib (leer- en werkboeken voor leerlingen met beperkingen in de schiftelijke communicatie)
 • Leesvoor.vlaanderen (registreren, software aanvragen en via je e-mail adres op de hoogte blijven)

Naar boven

Voorleessoftware-Vlaanderen-477x192.jpegNaar boven