Schoolvakanties en andere vrije dagen

Schoolvakanties

Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus. Er zijn 5 vakantieperiodes:

  • Herfstvakantie (1 week)
  • Kerstvakantie (2 weken)
  • Krokusvakantie (1 week)
  • Paasvakantie (2 weken)
  • Zomervakantie (van 1 juli tot en met 31 augustus)

Voor zover die dagen niet in een vakantieperiode vallen, is er ook geen school op 11 november, paas­maandag, 1 mei, Hemelvaartsdag en de dag erna en op pinkstermaandag.

Schoolvakanties (lopend schooljaar).

Naar boven

Vrije dagen

Er zijn naast de schoolvakanties nog een aantal vakantiedagen die elke school vrij kan nemen.

Kleuter- en lager onderwijs

Een school voor basisonderwijs beschikt over 2 vrije dagen, die ze ook in halve dagen kan opnemen.

Voor pedagogische studiedagen voor de leerkrachten kan een basisschool de lessen gedurende 1,5 dag per schooljaar schorsen. Ook die 1,5 dag mag de school in 3 halve dagen opsplitsen.

Een school waarvan de lokalen gebruikt zijn om stemmen te tellen bij verkiezingen, kan de dag na die verkiezingen de les­sen een halve dag schorsen.

Tot slot kan de school de lessen de laatste schooldag voor de zomervakantie een halve dag schorsen, zodat de school in staat is om oudercontacten of andere typische opdrachten aan het einde van het schooljaar te realiseren.

Naar boven

Secundair onderwijs

Scholen van het gewoon secundair onderwijs kunnen de lessen schorsen op enkele speciale dagen, bijvoorbeeld een halve dag op 1 september (om het onthaal te regelen) of op de pedagogische studiedag.

Een school waarvan de lokalen gebruikt zijn voor verkiezingen, kan de dag na die verkiezingen de les­sen een halve dag schorsen.

Bovendien kunnen scholen nog 1 volledige of 2 halve extra vrije dagen nemen. In het buitengewoon secundair onderwijs is dat het dubbele: 2 volledige of 4 halve dagen verlof.

Vrije lesdagen tijdens evaluatieperiodes
 

Elke school voor secundair onderwijs mag maximum 30 dagen per schooljaar gebruiken om examens te organiseren en om te verbeteren, delibereren en evalueren.
Een school beslist zelf hoe de examenperiode eruitziet en hoelang ze duurt, zolang ze die 30 dagen niet overschrijdt. De deliberaties mogen ten vroegste 5 lesdagen voor het einde van het schooljaar starten.

Tijdens evaluatieperiodes kan het zijn dat de leerlingen alleen voor de duur van de toetsen of examens op school aanwezig moeten zijn. De ouders moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. Doen ze dat niet, dan moet de school voor opvang zorgen en de leerling moet de examens of toetsen op school kunnen voorbereiden.

Ook tijdens deliberatieperiodes moet er zinvolle opvang op school zijn als de ouders dat wensen.

Naar boven