Huisonderwijs: controle en examen

Controle door de onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie komt controleren of het huisonderwijs voldoet aan de minimumeisen. Je bent verplicht die inspectie toe te laten.

Als bij 2 opeenvolgende inspectiebezoeken blijkt dat het huisonderwijs niet voldoet, ben je verplicht je kind in te schrijven in een erkende school.

Lees hoe de inspectie te werk gaat in het document:
Controle op het huisonderwijs - beoordelingskader (pdf, 2 p.) (155 kB).

Naar boven

Verplicht naar de examencommissie

Kies je voor huisonderwijs, dan moeten je kinderen op vaste tijdstippen deelnemen aan de examens van de examencommissies voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs.

Als je je kind te laat inschrijft bij de examencommissies, of als het na 2 pogingen niet slaagt voor de examens, dan ben je verplicht om het in te schrijven in een door de overheid erkende school.

Examencommissie basisonderwijs

Inschrijven

Schrijf je kind in tijdens het schooljaar waarin het vóór 1 januari 11 jaar wordt.

Bijvoorbeeld: je kind is in 2006 geboren, het wordt dus 11 in 2017. Schrijf het vóór 1 juni 2018 in. Het examen wordt afgelegd in juni 2018.

Als je je kind niet tijdig inschrijft bij de examencommissie, ben je verplicht om het in te schrijven in een door de overheid erkende school.

Getuigschrift basisonderwijs behalen

Een kind dat je verplicht moet inschrijven bij de Examencommissie basisonderwijs, moet ten laatste in het schooljaar waarin het vóór 1 januari 13 jaar wordt, het getuigschrift basisonderwijs behalen.

Als je kind het getuigschrift vóór die tijd niet haalt, dan moet je het inschrijven in een door de overheid erkende school.

  • Voorbeeld 1: je kind wordt 13 in 2017. Het moet het getuigschrift behaald hebben in juni 2018.
  • Voorbeeld 2: Je kind werd 13 in 2016. Het moet het getuigschrift behaald hebben in juni 2017.

Examencommissie secundair onderwijs

Inschrijven

Schrijf je kind ten laatste in het schooljaar waarin het vóór 1 januari 15 jaar wordt, in voor de examens van de Examencommissie secundair onderwijs.

  • Voorbeeld 1: je kind is in 2002 geboren, het wordt dus 15 in 2017. Schrijf het in bij de examencommissie ten laatste tijdens het schooljaar 2017-18.
  • Voorbeeld 2: je kind is in 2003 geboren, het wordt dus 15 in 2018.  Schrijf het in bij de examencommissie ten laatste tijdens het schooljaar 2018-19.

Getuigschrift 1ste graad secundair behalen

Een kind dat je verplicht moet inschrijven bij de Examencommissie secundair onderwijs, moet in het schooljaar waarin het vóór 1 januari 16 jaar wordt, minstens een getuigschrift van de 1ste graad secundair onderwijs behalen.

  • Voorbeeld: je kind wordt 16 in 2018. Het moet het getuigschrift ten laatste tijdens het schooljaar 2018-2019 behalen.

Als je je kind te laat inschrijft bij de examencommissie, of als het na 2 pogingen niet slaagt voor de examens, dan ben je verplicht om je kind in te schrijven in een door de overheid erkende school.

Naar boven

Vrijstelling van examens

In 1 geval is je kind niet verplicht om examen af te leggen bij de examencommissies: als een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) uitdrukkelijk een vrijstelling geeft aan je kind.

Die uitzondering is bedoeld voor leerlingen die door een mentale handicap of een ernstige leerstoornis, niet in staat zijn om het examen van de examencommissie met succes af te leggen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's