Veranderen van school of studierichting

In het kleuter- en lager onderwijs

Ouders beslissen vrij wanneer ze hun kind van school laten veranderen. Dat kan na elk schooljaar, maar ook op elk moment van het schooljaar.

In het secundair onderwijs

Voorwaarden waaronder een leerling in het secundair onderwijs van school, studierichting of leerjaar kan veranderen na of tijdens het schooljaar.

In het buitengewoon onderwijs

Een leerling in het buitengewoon onderwijs kan van school veranderen na of tijdens het schooljaar, net als in het gewoon onderwijs.

Tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs

Een leerling kan overstappen van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs, en omgekeerd.