Veranderen tussen gewoon en buitengewoon onderwijs

Van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs

Je kan tijdens of na het schooljaar overstappen van een school voor gewoon onderwijs naar een school voor buitengewoon onderwijs. Daarvoor heb je een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig.

Naar boven

Van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs

Volgt je kind les in het buitengewoon onderwijs en denk je dat het beter op zijn plaats zit in het gewoon onderwijs, dan kan je overwegen om het (weer) over te laten stappen naar het gewoon onderwijs.

Als je kind een attest voor het buitengewoon onderwijs heeft, kan je toch kiezen voor een gewone school. Dat kan tijdens of na een schooljaar. Bespreek het met de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Meer informatie op de pagina Verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs: toch inschrijven in een gewone school?

Als je kind weggaat uit een school voor buitengewoon onderwijs, dan moet die school:

Als je je kind in de school voor gewoon onderwijs inschrijft met een verslag (of een gemotiveerd verslag), dan kan je kind, de leerkracht of het schoolteam ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs verkrijgen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's