Van school veranderen in het buitengewoon onderwijs

Een leerling in het buitengewoon onderwijs kan tijdens of na het schooljaar van school veranderen, net als in het gewoon onderwijs.

Als je kind weggaat uit een school voor buitengewoon onderwijs, dan moet de school:

  • Het originele verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs aan jou teruggeven. Dat heb je nodig om je kind in de nieuwe school voor buitengewoon onderwijs in te schrijven.
  • Een kopie van het verslag aan de directie van de nieuwe school bezorgen, om die snel te informeren.

Als je kind overstapt naar een ander type buitengewoon onderwijs of  - in het secundair onderwijs - naar een andere opleidingsvorm, heb je een gewijzigd verslag nodig. Bezorg dat bij de inschrijving aan de school.

 


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen Basisonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan
1210 Brussel
België