Vind een geschikte school

Lees over je vrije schoolkeuze, over de schooldoorlichtingen van de onderwijsinspectie, het schoolreglement, de inschrijvingsprocedure en andere zaken om rekening mee te houden.

Onderwijskiezer helpt je zoeken naar de juiste studierichting.

Kies je voor de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon onderwijs, dan heeft je kind recht op (gratis) leerlingenvervoer.

Internaten vangen leerlingen op uit het gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs.
Tehuizen vangen kinderen op van ouders zonder vaste verblijfplaats.