Programme for International Student Assessment (PISA)

Wat is PISA?

Programme for International Student Assessment (PISA) is een internationaal vergelijkend onderzoek op initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

PISA test 15-jarigen op hun leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid, ongeacht waar ze zich bevinden in het onderwijssysteem. Naast een test krijgen de leerlingen ook een vragenlijst. De schooldirectie vult ook een vragenlijst in.

PISA vond voor het eerst plaats in 2000 en wordt sindsdien driejaarlijks afgenomen. Per cyclus staat 1 domein extra in de kijker en komen de andere 2 domeinen in beperktere mate aan bod. Naast de kerndomeinen heeft PISA intussen ook heel wat optionele componenten.

Naar boven

Resultaten PISA 2015

Vlaanderen

De bekendmaking van de Vlaamse resultaten van PISA 2015 vond plaats op 6 december 2016:

Internationaal

De internationale resultaten van PISA 2015 vind je op de website van de OESO.

Resultaten PISA 2012

PISA 2012 – Kerndomeinen met focus op wiskundige geletterdheid

In Vlaanderen voerde een onderzoeksteam van de vakgroep Onderwijskunde van de UGent PISA 2012 uit. De representatieve steekproef bestond uit 5.970 leerlingen uit 174 scholen.

Op 3 december 2013 maakte de OESO de resultaten van PISA 2012 internationaal bekend.

Vlaanderen

Ter gelegenheid van de internationale release stelden de onderzoekers van de UGent de Vlaamse resultaten voor. Toenmalig minister van Onderwijs Pascal Smet gaf daarbij zijn beleidsanalyse.

Meer informatie vind je op de UGent-website over PISA in Vlaanderen.

Internationaal

De internationale resultaten staan op de website van de OESO.

PISA 2012 - Financiële geletterdheid

In 18 onderwijssystemen, ook het Vlaamse, werd als optionele component bij PISA 2012 een test financiële geletterdheid afgenomen.

PISA 2012 – Problemen oplossen

De resultaten van het domein ‘Problem Solving’ vullen de resultaten van de kerndomeinen van PISA 2012 aan met de nieuwe vaardigheid problemen oplossen.

Naar boven

 

Contact
Isabelle Erauw