Regionale technologische centra: beheersovereenkomsten, plannen, evaluatie

Elk regionaal technologische centrum (RTC) sluit een beheersovereenkomst af met de Vlaamse overheid voor maximaal 5 schooljaren. Op basis van die beheersovereenkomst maakt het RTC een strategisch plan, dat jaarlijks concreet vorm krijgt in een jaaractieplan.

Een jaaractieplan bevat:

  • Concrete projecten om de doelstellingen van het strategisch plan te bereiken
  • Een financieel plan met de verwachte kosten en opbrengsten van dat jaar

Het ministerie van Onderwijs controleert of de projecten overeenstemmen met het decreet, de beheersovereenkomst en de strategische plannen.

Beheersovereenkomsten

Strategische plannen

Naar boven

Jaaractieplannen

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Naar boven

Jaarverslagen

2015-2016

2016-2017

Evaluatie

Naar boven