Statuut basiseducatie

Op 1 januari 2018 treedt het decreet betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie in werking. Dan beschikken de personeelsleden van de centra voor basiseducatie na 10 jaar over een onderwijsstatuut. Het wordt een apart en eenvoudig statuut waarbij de eigenheid van de sector gegarandeerd blijft.

De Vlaamse Regering besliste op 7 juli 2017 tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie. De uitvoeringsbesluiten zijn in voorbereiding.

Vind de presentatie van de infosessie voor directeurs en beleidsmedewerkers, en de data en locaties van infosessies voor andere personeelsleden.

Een vraag over het statuut basiseducatie?

Ben je directeur of personeelslid van een centrum voor basiseducatie? Stel je vraag over het nieuwe statuut van het personeel.