Stijging zomeraanbod Nederlands Tweede Taal voor anderstalige nieuwkomers


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 6 juli 2017


De schoolvakantie mag dan wel haar intrede hebben gedaan, 22 Centra voor Volwassenonderwijs sluiten hun deuren niet. In juli en augustus voorzien ze in een zomeraanbod Nederlands Tweede Taal (NT2) voor anderstalige nieuwkomers. Door de komst van meer anderstalige nieuwkomers is een groter aanbod nodig. Het leren van het Nederlands helpt nieuwkomers bij hun integratie en verhoogt hun toekomstkansen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert voor dit zomeraanbod 757.000 euro. Dat is drie keer meer dan twee jaar geleden.

Door het hoger aantal anderstalige nieuwkomers maakt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voor het tweede jaar op rij extra middelen vrij voor lessen Nederlands Tweede Taal (NT2). Het inburgeringsdecreet bepaalt dat vluchtelingen binnen de drie maanden na hun aanmelding in een onthaalbureau met hun inburgeringstraject dienen te starten. Aan de Centra voor Volwassenonderwijs wordt gevraagd om ook in de zomer in een aanbod Nederlandse Tweede Taal (NT2) te voorzien.

Voor het tweede jaar op rij verhoogt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de middelen voor dit taalonderwijs. 22 Centra voor Volwassenenonderwijs bieden samen 85 trajecten aan, goed voor 8059 lestijden. Verwacht wordt dat er ongeveer 1500 cursisten zullen zijn. Daarvoor wordt ruim 757.000 euro vrijgemaakt. Op twee jaar tijd is het zomeraanbod berekend in het aantal lestijden bijna verdriedubbeld.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De kennis van het Nederlands is een belangrijk onderdeel van het inburgeringstraject van anderstalige nieuwkomers. Onderwijs wil hen kwalitatieve kansen bieden. Door het verhoogde aantal anderstalige nieuwkomers in het kader van de vluchtelingenstroom worden extra middelen vrijgemaakt om het zomeraanbod te vergroten. 22 Centra voor Volwassenonderwijs bieden deze zomercursussen aan.”

Evolutie zomeraanbod

Zomeraanbod NT2 Aantal centra Aantal trajecten Totaal aantal lestijden Investering
2017 22 85 8059 757.043,67 euro
2016 16 48,5 5580 514.922,40 euro
2015 10 23 2820 256.394,40 euro
2014 13 23 2811,6 255.630,67 euro